F2.23-ECX

Wheel Series:
Forgiato 2.0 Exotic
Available Sizes:
19″, 20″, 21″, 22″, 24″, 26″, 28″, 30″, 32″, 34″